Tüm Duyurular

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Uygulanacak Eğitim ve Öğretim Modeli

Yayınlanma Tarihi: 6 Eylül 2020, Pazar

Sevgili Öğrencilerimiz, 
Üniversite Senatomuz 26 Ağustos 2020 tarihli toplantısında aldığı kararla 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde aşağıda belirtilen eğitim ve öğretim modelinin uygulanmasına karar vermiştir.

  1. Kampüse gelebilecek olan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesine, pandemi dolayısıyla oluşan mücbir sebeplerden dolayı gelemeyecek olan öğrencilere yönelik sınıflarda işlenen içeriklerin dijital imkanlarla verilmesine,
  2. Kampüste yüz yüze eğitim alacak öğrencilerimize yönelik en fazla %40 destek eğitimi oranının gözetilmesine, mücbir sebeplerden dolayı gelemeyecek olan öğrencilerimize yönelik verilecek olan eğitimde bu oranın aranmamasına, 
  3. Sınıf, laboratuvar, stüdyo ve atölye gibi ortamlarda gerekli sağlık önlemlerinin alınarak ve seyreltilmiş ortamlarda eğitim verilmesinin gözetilmesine,
  4. Derslerin uygulama gerektiren kısımlarına yönelik yüz yüze eğitim alan öğrencilere yüz yüze laboratuvar/stüdyo/atölye eğitimi verilmesine, pandemi dolayısıyla oluşan mücbir sebeplerden dolayı gelemeyecek olan öğrencilere uygulamaya yönelik işlenen içeriklerin dijital imkanlarla verilmesine,
  5. Tüm sınavların, ödevlerin, projelerin ve ölçme değerlendirme süreçlerinin dijital imkanlarla yapılmasına,
  6. Pandemi'nin seyrine göre, eğitim ve öğretim ile ilgili kararların güncellenmesine  karar vermiştir.


Announcements