Tüm Haberleri Göster

DAÜ’ye Online Başvurular Yoğun İlgiyle Başladı

DAÜ’ye Online Başvurular Yoğun İlgiyle Başladı
Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2020, Cuma

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl öğrenci seçme, yerleştirme ve burs sistemi ile online olarak öğrenci alacak. DAÜ Senatosu’nun 29 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karara göre, bu yıl 12. sınıfta eğitim alan öğrenciler veya daha önceki yıllarda liseden mezun olanlar, DAÜ bünyesinde eğitim veren programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvurabilecek ve lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarılar değerlendirilerek tercih edecekleri programlara yerleştirilecekler. 2020 – 2021 Akademik Yılı’nda DAÜ programlarına kayıt yapacak öğrencilerden,  burslu öğrenim görecek olanlar da, aynı sistem üzerinden ve yine lise  eğitimlerindeki başarıları dikkate alınarak  belirlenecek. Burslu öğrenim görecek öğrencilerin bursları koşulsuz olarak programın normal öğrenim süresi boyunca devam edecektir. Adaylar, DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne başvurularını  18  Mayıs – 10 Haziran  2020 tarihleri arasında https://osyb.emu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak ücretsiz yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 19  Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

Bu yıl mezun olacak adayların 9., 10. ve 11. sınıf not dökümlerinde belirtilen yıllık başarı derecelerinin aritmetik ortalaması hesaplanacak ve böylece öğrencilerin Lise Başarı Puanı (LBP) elde edilecek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri Lise Başarı Puanı (LBP) puanı olacaktır.

Öğrencilere Çeşitli Burs İmkanları

İlgili programa ilk sırada yerleştirilen aday, LBP’si 8.50 ve üzerinde ise %100 burs kazanacak. 2. ve 3. sırada yerleştirilen adaylardan LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar %75, 4. ve 5. sırada yerleştirilen adaylardan LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar ise %50 burs hakkı kazanacak.

Kardeşlere ve DAÜ Personeline Özel İndirimler

DAÜ’nün herhangi bir programına (Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç) mezun oldukları yıl kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul birincilerinden, mezuniyet dereceleri pekiyi olanlar %100 burs hakkı kazanacaklar. DAÜ’nün lisans veya önlisans programlarından mezun olanlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak (Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç). İlgili öğrencinin hem annesi hem de babasının DAÜ mezunu olması halinde bu burs %50 olarak uygulanacak. Aynı zamanda DAÜ lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden, kıstasa uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak. Üç kardeşe uygulanan indirimler, iki kardeş ve bir ebeveynin lisans veya önlisans programlarında olması durumunda da uygulanacak. DAÜ personel çocuklarına veya en az 15 yıl çalışıp emekli olmuş personel çocuklarına, Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç, %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak.

Tıp ve Diş Hekimliği İçin Sınav Yapılacak

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları için sınav yapılacak. DAÜ ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav 18 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 10:30-13:00 saatlerinde tek oturum halinde DAÜ kampüsü ve İstanbul’da belirlenecek bir merkezde yapılacak. Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan her aday için, sistem tarafından adayın kişisel bilgilerini içeren fotoğraflı bir Sınav Giriş Belgesi hazırlanacak. Bu belgede adayın adı, soyadı, aday numarası, sınava gireceği sınav salonu yazılı olacak. Adayların Sınava Giriş Belgesi’ni yazıcıdan çıktı alarak sınav günü yanlarında bulundurması gerekiyor.

Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi

Önceki yıllarda yapılan giriş ve burs sınavı yerine bu yılki sınavsız başvuru sistemi

ÖSYB Sistemi

News0331-7037