DAÜ Tarihi

1979 - DAÜ eğitim hayatına başladı.

1979 - Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Inşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği bölümlerinde toplam 105 öğrenciyle, üç yıl sürecek eğitim programını başlattı. Hedef, mühendis ile teknisyen arasında mesleki niteliğe sahip ara elemanları eğitmek ve başarılı olan öğrencilere “teknisyen-mühendis” diploması vermekti.

1984 - İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği bölümleri dört yıllık programlara dönüştürüldü.

1985- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) hükümetleri KKTC'de "DAÜ" adında bir üniversite kurulması konusunda görüşbirliğine vardı. Bu çerçevede adaya gelen T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü üniversiteye dönüştürmek için incelemelerde bulundu.

1986 - KKTC Meclisinin kabul ettiği ve 18/86 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş Yasası ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü, DAÜ adını alarak bir devlet üniversitesine dönüştürüldü.

1986 - Mühendislik Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu kuruldu. 1990- Mimarlık Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Yüksek Okul eğitime başladı.

1996 - Hukuk Fakültesi Eğitime başladı.

1997 - İletişim Fakültesi eğitime başladı.

1999 - Eğitim Fakültesi kuruldu.

2005 - DAÜ, Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association) ve Uluslararası Üniversiteler Birliği (IUA)'nin tam üyesi oldu.

2007 - İşletme ve Finans Yüksekokulu (eski adı ile İşletme ve Finans Yüksekokulu) kurularak eğitime başladı.

2010 - Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksek Okulu kurularak eğitime başladı.

2011 - Eczacılık Fakültesi kuruldu.

2012 - Tıp Fakültesi Eğtime başladı..

2012- Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu eğitime başladı.

2012 - Turizm Fakültesi eğitime başladı.

EMU-History